درباره ما

از هم بیاموزیم
با هم رشد کنیم !

شروع کن

در این سایت مروری کوتاه بر اخبار یک هفته اخیر دنیای بلاکچین داریم حوزه های خبری عبارتند از:

امیدواریم با بررسی این خبرنامه نگاهی به روز به این پدیده نوظهور داشته باشید.